top of page

Foreningens bestyrelse

Formand

Per Christiansen

Stubbekøbing

Næstformand:

Henrik Dunk Saxnæs

Bogø 

Sekretær:

Kim Andersen 

Stubbekøbing

Revisorer:

Ove Paarup

Vagn Lollike

Bestyrelsesmedlem:

Pia Jeanne Arildsen, Stubbekøbing

Bestyrelsesmedlem:

John Konggaard Hansen Bogø

Bestyrelsessuppleant:

Vidar Bjørnø, 

Stubbekøbing

Revisorsuppleant:

Lis Hummel, Bogø

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på vores mail post@idasvenner.dk

bottom of page