top of page

Foreningens bestyrelse

Formand

Per Christiansen

Stubbekøbing

Næstformand:

Henrik Dunk Saxnæs

Bogø 

Sekretær:

Jette Ulvig

Stubbekøbing

Revisorer:

Ove Paarup

Vagn Lollike

Bestyrelsesmedlem:

Kim Andersen 

Stubbekøbing

Bestyrelsesmedlem:

John Konggaard Hansen Bogø

Bestyrelsessuppleanter:

Helen Bonde Stubbekøbing

Revisorsuppleant:

Lis Hummel, Bogø

bottom of page