Foreningens bestyrelse

Formand:

Anne-Mette Lysgaard

Guldborg

Tlf.  61 67 03 60

Bestyrelsesmedlem:

Jette Ulvig

Stubbekøbing

Tlf. 29 17 85 17

Næstformand:

Carsten Astrup

Stubbekøbing

Tlf.  27 62 70 29

Bestyrelsesmedlem:

Helen Bonde

Stubbekøbing

Tlf. 39 64 40 19

Sekretær:

Per Christiansen

Stubbekøbing

Tlf. 30 91 93 31

Bestyrelsesmedlem:

Svend Erik Andersen

Bogø

Tlf. 60 75 75 19

Kasserer:

Erik Kjørup Andersen

Trættevejen 1

4800 Nykøbing F.

Tlf. 40 87 90 74

Bestyrelsessuppleanter:

Mette Jacobsgaard Bogø

Henrik Dunk Saxnæs, Bogø

 

Revisorer:

Ove Paarup

Vagn Lollike

 

Revisorsuppleant:

Lis Hummel, Bogø