top of page

M/F IDA og historien bag

Ny træfærge i 1959

I 1950´erne blev det besluttet at bygge en ny bilfærge af træ til ruten Bogø-Stubbekøbing. Kontrakten med Stege Skibsværft lød på 694.000 kr., og færgen blev bygget i årene 1958/59. Man valgte at bygge et træskib, både fordi det var billigst, og fordi der ved samme vægt kunne skabes mere plads på en træfærge end en stålfærge. Stabiliteten er bedre, og det er billigere at vedligeholde en træfærge. Ved stabelafløbningen i 1959 blev færgen døbt Ida efter datteren af amtmand Wechselmann i Præstø.

 

Ida er en af Danmarks oprindeligt mange træfærger, i dag er der kun få tilbage. Ida er faktisk Danmarks eneste træfærge, der stadig sejler i normal rutefart. Efter åbning af motorvejsforbindelsen over Farøbroerne i 1985 har færgeruten været økonomisk trængt. Ida har derfor siden 1996 sejlet som den eneste færge på ruten, og dette kun i sommerhalvåret. 

Færgen spiller fortsat en trafikal rolle og er i dag en del af Margueriteruten (national bilrute) og af de to internationale cykelruter Østersøruten og  Berlin/København. Den bringer årligt 25.000-30.000 passagerer, ca. 4.000 biler og ca. 8.000  cykler over det smalle farvand. Den er af afgørende betydning for cykelturismen på Bogø-Møn og på Nordfalster, da man ikke kan cykle over Farøbroerne. Både lokale og turister vælger turen over en af Danmarks korteste og smukkeste færgeruter.

 Tekniske data og tegninger

Færgen Ida er bygget hos Brødrene Vennike på Stege Skibsværft i årene 1958/59 efter tegninger af civilingeniør Heiberg-Petersen, og færgen er et af de største skibe, som er lavet på værftet.

 

Ida vejer 120 tons, er 30 meter lang og 8,13 meter bred og har kapacitet til at medtage 12 biler eller ca. 100 passagerer.

 

Skibet har skrue i begge ender og har en dybgang på 2,3 m. Færgens motor er en Alpha diesel (3 cyl.), som er fremstillet på Holeby Maskinfabrik. Motoren startes op ved hjælp af trykluft, og den har en motoreffekt på 154 kw / 210 hk.

 

Tidligere var Ida en meget typisk dansk færge, men i dag er den en af de få træfærger, som er tilbage, og den eneste, der stadig er i fast rutesejlads. Til bygningen af Ida er først og fremmest anvendt træ fra de mønske skove. Kølen og plankerne under vandet var således af bøg, mens stævn, spanter, planker m.m. var af eg. Styrehus og dækshus er  af teaktræ. 

 

Under dæk er der passagerkahyt med skindbetrukne sofaer med plads til ca. 50 passagerer, og kahytten fremstår i dag stort set som da skibet blev bygget. Desuden er der et lille lukaf  til personalet, som er holdt i samme stil som passagerkahytten.

bottom of page