IDAs Venners opgaver

Hovedmålet for Idas Venner er at bevare og fremtidssikre Bogø-Stubbekøbing overfarten ved at øge passagertal og omsætning, og samtidig reducere driftsunderskuddet. Dette søges realiseret ved at informere om og markedsføre ruten og ved at udvikle et oplevelsesmiljø på færgen og i havnene.

 

 Idas Venner arbejder derfor bl.a. på følgende områder

• Hjælp til vedligeholdelse af Ida (malerarbejde mv.)

• Øge kendskabet til og markedsføringen af ruten

• Arrangere spændende særsejladser og events omkring overfarten

• Forbedring af oplevelsesmiljøet på færgen og i de to havne

Det daglige arbejde i venneforeningen foregår i høj grad i arbejdsgrupperne.

 

Følgende arbejdsgrupper er aktive:

• Eventgruppen (Onsdagssejladser mv.): Carsten Astrup tlf. 27 62 70 29

• Udchartring af færgen: (udflugter, skovture etc.): Anne-Mette Lysgaard  tlf. 61 67 03 60

• Maler- og arbejdshold: Carsten Astrup tlf. 27 62 70 29

• PR-gruppen: Anne-Mette Lysgaard tlf. 61 67 03 60

• Grønært: Svend Erik Andersen tlf. 60 75 75 19 

 

Gruppearbejdet er sjovt, og vi håber vi, at DU har lyst til at være med som aktiv.

Ring til en af tovholderne og meld dig!